Utrustning

Inom Naturlig Hästhantering använder man oftast en något annorlunda
utrustning än inom de traditionella hästsporterna. De två viktigaste exemplen på det är repgrimma i stället för vanlig flat grimma av läder, nylon eller tyg och ledrep i stället för vanligt grimskaft. I båda fallen finns det goda grunder för valet.

Repgrimma

En repgrimma är ett mycket effektivare träningsredskap än en vanlig flat grimma. Förklaringen till det är det faktum att repgrimman – som framgår av namnet – är tillverkad av ett tunt rep i stället för av en flat rem. Det betyder att grimmans anläggningsyta mot hästens huvud blir avsevärt mindre, vilket i sin tur betyder att repgrimman ger ett starkare tryck per kvadratcentimeter. Därför blir det mycket svårare för hästen att gå emot en repgrimma än en vanlig flat grimma. Rätt anpassad till hästens huvud kommer en repgrimma att forma sig efter huvudet.

Det finns flera olika sorters repgrimmor och den jag föredrar är tillverkad av ett styvt rep i hög kvalitet, som hästen inte kan slita av. En grimma av det styvare repet är faktiskt skonsammare mot hästen än en repgrimma av ett mjukare rep och dessutom behaglig för hästen att ha så länge den inte försöker gå emot grimman.

Enligt min uppfattning finns det bara en enda nackdel med repgrimma: den ska inte användas för att binda upp hästen. Hästen kan inte slita av den och om en fastbunden häst i repgrimma av någon anledning grips av panik och försöker slita sig loss är risken stor att hästen går sönder före repet. 

Ledrep

Ledrep använder man framför allt av två starka skäl, dels är det en säkerhetsfråga, dels har ledrepet ett betydligt bredare användningsområde än ett vanligt grimskaft.

Ökad säkerhet får man tack vare att repet är ca 4,5 m långt, jämfört med ett grimskaft, som i regel är omkring 2 m långt. Det betyder att man har längre tid på sig att reagera om hästen av någon anledning blir rädd eller protesterar. Man kan släppa ut en eller ett par meter rep och ta ett eller ett par steg åt sidan för att kunna påverka hästen från sidan. Ingen människa orkar hålla ens en liten häst om hästen kan använda sig styrka rakt framåt eller bakåt, men en normalstark man kan dra omkull en springande häst från sidan, en häst är inte på långa väga lika stark i sidled.

Bredare användning får man också tack vare repets längt, som gör att man kan ge mycket tydligare signaler till hästen. Större tyngd i repet är också en stor fördel, därför att det blir betydlig lättare att ge tydlig eftergift med en tungt ledrep än med ett grimskaft, som i regel är tillverkat av bomull och därmed är alldeles för lätt