Tala hästarnas språk

265,00 kr

Boken Tala hästarnas språk handlar om just det – hur och varför vi människor behöver lära oss förstå hästarna för att kunna kommunicera med dem på ett sätt som de förstår.