Naturlig Hästhantering

Naturlig Hästhantering är en filosofi om att hantera och träna hästar på ett sätt som är så naturligt som möjligt för hästen, alltså på hästens villkor. Det innebär, uttryckt på enklast möjliga sätt, att man gör som hästar gör mot varandra, man imiterar så långt man kan hästarnas sätt att behandla varandra. Jämfört med det traditionella sättet att hantera och träna hästar innebär det en viktig skillnad, kontakten och kommunikationen med hästen ska bygga på en dialog mellan människa och häst, ett ömsesidigt utbyte av information.

NH använd på rätt använd innebär att man ska anpassa sitt agerande mot hästen till det ”svar” som hästen ger med sitt kroppsspråk. För att överhuvudtaget kunna göra det måste man hela tiden vara uppmärksam på vad hästen gör, därför att om man inte ser var hästen gör, inte förstår vad signalerna betyder eller inte ens bryr sig om vad hästen gör är det naturligtvis helt omöjligt att anpassa det man själv gör.

Två enkla och mycket vanliga signaler som exempel: hästars sätt att tala om för varandra vem av två individer som bestämmer i en viss situation är att flytta varandra. Den individ som kan flytta den andra blir ranghög och ledare, den som låter sig flyttas blir ranglåg och följare. Det är en regel utan undantag, tid och grader av hot eller våld kan variera, men proceduren och resultatet är alltid detsamma.

Många hästmänniskor är inte medvetna om det – i min instruktionsfilm på dvd finns ett lysande exempel på det, när en deltagare i en av mina kurser låter sig flyttas av sin häst inte mindre än fyra gånger på några sekunder, utan att förstå varför hennes häst gjorde som den gjorde.

Det andra exemplet är lika vanligt och handlar om hästens sätt att tala om att den accepterar dig som sin flockledare med en tydlig signal om undergivenhet. Signalen består av att hästen tuggar och/eller slickar sig om munnen. Fritt översatt till svenska betyder den signalen ungefär ”jag är gräsätare och äter nu, så du får bestämma”.

Utöver uppmärksamhet och ömsesidigt informationsutbyte använder man inom NH en ganska utstuderad och speciell teknik för att ge och anpassa sina signaler till hästen.

Tekniken är effektiv, men måste användas i kombination med dialogen. Det är ett ganska vanligt – och allvarligt – misstag att tro att det räcker med enbart teknik, jag brukar kalla detta misstag för att man går i ”teknikfällan” och jag har sett flera exempel på i övrigt kompetenta och välrenommerade tränare använda sig av enbart teknik.

Om man gör det och struntar i hästens signaler blir resultatet alltid att man överdominerar hästen, vilket är orättvist mot hästen och alltid ger ett sämre resultat.

Mer än trettio års erfarenhet av Naturlig Hästhantering, drygt tvåhundra kurser och mer än femtio clinics och föreläsningar har lärt mig att de två vanligaste orsakerna till att hästmänniskor får problem med sina hästar är bristfälligt ledarskap och rädsla.

Mer om ledarskap hittar du under en särskild flik och rädsla kan gälla antingen häst eller människa eller både och. I webbshopen hittar du dessutom en bok om ridning och rädsla.