Naturlig Hästhantering och säkerhet

Olika former av hästsport tillhör de största sporterna i Sverige och ridning är den näst största sporten för åldersgrupper mellan 7 och 25 år. Nittio procent av de aktiva inom ridsporten är kvinnor eller unga flickor.

Ridning är en olycksdrabbad sport

Enligt statistik från ett par av de större försäkringsbolagen skadas nästan 6 000 barn och ungdomar varje år så svårt att de måste söka akut sjukhusvård. Antalet olyckor med lindrigare skador, som inte kräver sjukhusvård är förmodligen minst lika stort. Skadorna ledde för några år sedan till sjukhusbehandling under mer är 2 000 vårddygn. Olyckorna inom ridsporten tenderar att orsaka svårare skador än andra sporter, särskilt i form av frakturer, huvudskador och till och med omkring 3 dödsfall årligen. Omkring nittio procent av de skadade är flickor eller kvinnor.

Hur ser olyckorna ut?

Merparten av skadorna uppkommer när ryttaren ramlar av hästen under ridning, men omkring 25 procent av olyckorna var hanteringsrelaterade, och inträffade alltså under annan hantering eller träning, Hanteringrelaterade skador uppkom efter sparkar, trampningar, bitningar, klämningar eller påspringningar. Den kanske viktigaste orsaken till hanteringsrelaterade olyckor inom hästsporten är bristande kunskaper och förståelse för hur hästar fungerar och reagerar.  

Gör din häst till en medarbetare med Naturlig Hästhantering! 

I relationen mellan människa och häst blir konsekvenserna följande: Om hästen uppfattar sig själv som ranghög och mig som ranglåg (= bristande ledarskap) kommer den att protestera mot mina initiativ, den motarbetar mig. Om hästen däremot uppfattar sig som ranglåg och mig som ranghög (= bra ledarskap) tar den sitt ansvar för att upprätthålla rangordningen genom att hela tiden göra vad den kan för att göra som jag vill. Hästen arbetar med mig, inte längre mot mig. 

Gör din häst till en medarbetare istället för en motarbetare!   

Naturlig Hästhantering är helt överlägsen ur säkerhetssynpunkt. Jag anser att det påståendet styrks av att i de hundratals kurser. clinics och ”problemjobb” där jag under drygt trettio år har arbetat med åtminstone ett par tusen olika hästar, varav många har varit svårhanterliga och några ansetts direkt farliga, så har inte en enda olycka skett, där jag, någon kursdeltagare, hästägare eller häst har blivit skadad på något sätt.

Det är ett faktum, som främst beror på tre huvudpunkter i NH-filosofin:  den grundläggande tanken är att alltid utgå från hästens naturliga beteende. Dessutom arbetar man dels systematiskt och konsekvent med att ta bort alla skäl för hästen att bli rädd för det man gör och de redskap man använder, dels bygger man upp ett starkt ledarskap som gör att hästen känner sig trygg med människan som sin ledare. Om hästen inte lika lätt blir rädd minskar risken för flyktorsakade olyckor. Och om hästen accepterar dig som sin ledare minskar risken för aggressiva protester mot dina initiativ. Hästen blir en medarbetare i stället för en motarbetare. Med Naturlig Hästhantering förbättras säkerheten dramatiskt.

Hästar är flyktdjur och flockdjur

Hästar är inte bara vackra och trevliga, de är också stora, starka och mycket snabbare i sina reaktioner och rörelser än oss människor. Dessutom är hästar utpräglade flyktdjur och en av deras starkaste drivkrafter är flyktinstinkten. Allas friska hästar har lätt att bli rädda, rädsla är en viktig del av deras sätt att överleva. När en häst blir rädd och flyr kan olyckor lätt inträffa.

Hästar är också flockdjur med stark flockinstinkt. För att undvika onödiga konflikter och strider inom flocken har hästar utvecklat ett av naturens geniala system för ordning och reda: Rangordning.

Är din häst en motarbetare eller medarbetare?

En tydlig och väl definierad rangordning är mycket viktig för hästar, så viktig att det första två obekanta hästar gör när de möts första gången är att starta en process för att avgöra vem av de två som är dominant och ranghög och vem som är undergiven och ranglåg. Processen kan ta olika lång tid och innehålla varierande grader av hot och/eller våld, men principen ar alltid densamma: den individ som kan flytta den andra blir ranghög och den som blir flyttad blir ranglåg, Det finns inga undantag från den regeln. De två viktigaste resultaten därefter är a) att ta initiativ är den ranghöga hästens privilegium och b) det är – tvärt emot vad många av oss människor tror – den ranglåga hästens ansvar att upprätthålla rangordningen, inte den ranghöga hästens. 

Hästar har bara ett enda sätt att hantera andra individer, därför gör de på samma sätt mot oss människor på samma sätt som de gör mor andra hästar. En häst som uppfattar sig själv som ranghög tillbakavisar oftast på ett eller annat sätt eventuella initiativ får en individ – häst eller människa – som den uppfattar som ranglåg. En ranglåg häst försöker däremot efter bästa förmåga attgöra som den ranghöga individen vill. I en flock med tio hästar finns en enda häst som är ranghög över alla de andra. Det betyder att det är minst lika naturligt för en häst att vara ranglåg som att vara ranghög