Ledarskap

Ett väl fungerande ledarskap bygger på det faktum att hästen är ett flockdjur med starkt behov av en klart och tydligt fastställd rangordning. Det är så viktigt för hästen att vi människor inte kan välja bort det, om vi struntar i ledarskapet kommer hästen ändå att se till att fastställa en rangordning, oftast med sig själv som ranghög.

Följden är att vi hästmänniskor bara har två alternativ att välja på, antingen ser vi till att bli ranghöga och ledare för hästen eller också får vi acceptera att hästen uppfattar sig själv som ranghög och oss som ranglåga. Det sämsta alternativet är tveklöst att låta hästen känna sig ranghög, därför att det resulterar i en evinnerlig kamp om herraväldet och gör hästen till en motarbetare.
Ett väl fungerande ledarskap består av tre beståndsdelar, alla lika viktiga. Det räcker inte med en eller två delar, alla måste vara med.

Beståndsdelarna är Dominans, Respekt och Förtroende.

Nyfiken på att se Join Up?

Klicka här och se hur en kamp om rangordningen kan se ut!

Dominans

Den första och grundläggande byggstenen i ledarskapet är dominans. Man imiterar helt enkelt hästarnas eget sätt att fastställa rangordningen genom att flytta hästen eller delar av den åt olika håll. Hästar använder själva dominans i form av hot eller våld, så dominans är fullkomligt naturligt för dem, vi kan helt enkelt inte välja bort det.

Däremot kan vi använda milda och behagliga metoder för att flytta hästen. Det är nämligen flyttningen som sådan, inte eventuellt hot eller våld, som är avgörande.

Dominans är den lättaste delen av ledarskapet därför att den kan man ta. Den enda haken i dominansdelen är att du måste kunna flytta hästen, kan du inte det kan du inte heller bli ledare för den.

Respekt

Byggsten nummer två är Respekt. Den är svårare än dominans, du kan inte tvinga en annan individ – varken häst eller människa – att respektera dig. Respekt måste man förtjäna. Man börjar med att visa hästen att man respekterar den som individ. Det gör man genom att ge den uppmärksamhet. Det mest respektlösa man kan göra mot en annan individ – även en häst! – är att ignorera den och inte ge den uppmärksamhet.

Hästar reagerar mycket ofta på bristande respekt från sina ägare genom att vända bort sitt huvud. Hästmänniskan tror ofta att hästen är mer intresserad av något annat än henne, men hästens budskap är egentligen ”struntar du i mig så struntar jag i dig, stå där och bestäm du!”

Respekt utesluter också rädsla, vi människor kan inte ha respekt för någon som är rädd för oss eller som vi är rädda för och det kan inte en häst heller. Uppmärksamhet är ett krav och rädsla måste uteslutas. Och det mest effektiva sättet att förlora hästens respekt är att bli arg på den.

Förtroende

Förtroende är den svåraste byggstenen. Man kan inte tvinga fram ett förtroende, man måste förtjäna det som för respekt. Dessutom måste hästen ge dig sitt förtroende av egen fri vilja, gör den inte det får du aldrig hästens fulla förtroende.

Ömsesidighet gäller på samma sätt som för respekt, men den viktigaste delen i förtroende är tillit, man kan bara ha förtroende för någon man vet att man kan lita på. Det gäller för hästar också. Du måste se till att hästen vet att den kan lita på dig, den behöver veta vad den har att vänta sig härnäst.

Det kan du uppnå genom att vara så konsekvent som möjligt.